top of page

Trainingen

Integraal Werken met en vanuit Kernkwadranten

Integraal werken met en vanuit Kernkwadranten biedt professionals de gelegenheid zich te autoriseren om in hun werk het kern-kwadrantmodel toe te passen. Dit betekent dat zij het model kunnen gebruiken in trainingen, coachingssessies of consultancyactiviteiten. Het kernkwadrant is uiteraard geen doel op zich, het is een middel om integraal aan de slag te gaan met blijvende resultaten als gevolg.

Waarom deelnemen aan dit certificeringstraject?
Deze tijd vraagt van zowel leidinggevenden, medewerkers als professionals om integraal te leren waarnemen en functioneren.

Dit betekent dat je je bewust bent van drie zaken tegelijkertijd:

 • Wat gebeurt er in mij? (IK)

 • Wat gebeurt er tussen ons? (WIJ)

 • Waar zijn we inhoudelijk mee bezig? (HET)

Duurzame resultaten behaal je alleen als zowel de inhoud, de houding en de verhouding kloppen. Als één van de drie niet klopt,

eindig je waarschijnlijk met niets. Integraal functioneren vereist dus naast inhoudelijke kennis ook zelfkennis en sociale vaardigheden.

Het kernkwadrant als model uit de HET-wereld is een welbeproefd middel om zicht te krijgen op de binnenwereld (IK) en op samen-werkingsvraagstukken (WIJ). Het is krachtig door zijn eenvoud en prachtig door zijn effect. Door zijn eenvoud is het kernkwadrant bedrieglijk eenvoudig. In de opmerkingen van de deelnemers na afloop komt steeds weer naar voren hoe verbazingwekkend veel mogelijkheden er zijn om kernkwadranten toe te passen.

Voor wie?
Integraal werken met en vanuit Kernkwadranten richt zich op organisatieadviseurs, trainers, HR-managers, coaches, leerkrachten en mediators die zich professioneel verder willen ontwikkelen en het kernkwadrant in hun eigen praktijk geautoriseerd en op juiste wijze willen toepassen. Certificering biedt de mogelijkheid je te onderscheiden, hiervoor is ook een keurmerklogo beschikbaar dat je kunt opnemen in je communicatie-uitingen.

Doelstellingen

 • Het leren toepassen van de integrale benadering.

 • Het verkrijgen van inzicht in de eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.

 • Het ervaren van diverse methodieken om kernkwadranten te vormen en voor anderen inzichtelijk te maken (intuïtief, creatief, cognitief en fysiek).

 • Het ervaren van de vele toepassingsmogelijkheden van het model:

  • bij individuele begeleiding

  • bij samenwerkingsproblematiek

  • bij conflicthantering

  • bij functioneringsgesprekken

  • bij cultuurveranderingstrajecten

  • bij coachingstrajecten

  • in het onderwijs

  • et cetera.

Aanpak
Aan het programma gaat een telefonisch intakegesprek vooraf. Doel van dit intakegesprek is de verwachtingen van de deelnemer te toetsen aan de opzet van het programma; de opzet kan worden aangescherpt naar aanleiding van de intakegesprekken. De eerste twee dagen zijn gericht op het zelf ervaren en beleven. De terugkomdag richt zich op het verkrijgen van inzicht in de vele toepassingsmogelijkheden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden via het boekje Kernkwaliteiten en het Kernkwadrant dat vooraf wordt toegestuurd. Bij inschrijving wordt een en ander nader toegelicht.

Netwerk van geautoriseerde professionals
De afgelopen twintig jaar hebben wereldwijd ongeveer 2.500 professionals zoals trainers, coaches, consultants, mediators, leerkrachten en leidinggevenden deelgenomen aan het certificeringsprogramma kernkwadranten. Daarmee is een internationaal netwerk ontstaan dat onregelmatig bijeenkomt ergens in Europa.

Certificering
Kernkwadrant® is een gedeponeerd handelsmerk, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Daniel Ofman en free for non-commercial use only. Elk gebruik in een commerciële context is voorbehouden aan professionals die gecertificeerd zijn in het gebruik van de methodologie. Certificering is uitdrukkelijk voorbehouden aan Core Quality International en haar nationale adviespartners.

 

Materiaal
Iedereen die door dit programma gecertificeerd is, krijgt via Dropbox toegang tot de laatste updates van materialen. In de prijsstelling en de opzet van het programma is inbegrepen dat geautoriseerde professionals het exclusieve boekje Kernkwaliteiten en het Kernkwadrant voor hun workshops en vormen van persoonlijke begeleiding bij Core Quality International kunnen afnemen. Er geldt geen afnameverplichting. Ook kunnen, indien voorradig, in andere talen boekjes Kernkwaliteiten en het Kernkwadrant worden aangeschaft die niet voor de reguliere markt beschikbaar zijn. 

Samenstelling programma
Integraal werken met en vanuit Kernkwadranten bestaat uit drie delen:

 • een telefonisch intakegesprek voorafgaand aan de start van het programma;

 • een tweedaags blok (elke dag van 9.00 tot 17.00 uur);

 • een terugkomdag (9.00 tot 17.00 uur).

Data 2024

IWKK 24-2 Nederlandstalig (nog 10 plaatsen beschikbaar)

Tweedaagse - donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2024

Terugkomdag - donderdag 19 december 2024 

IWCQ in English - see this page in English

To be held in 2025; dates will follow.

Prijs

​De kosten voor de training bedragen € 1.895 exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief dagarrangementkosten en materialen die op de eerste trainingsdag worden uitgereikt waaronder het boek Hé Ik Daar…?! en het Kernkwadrantenspel.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in een historische ambiance in het Scheepvaartkwartier direct aan de Maas in het centrum van Rotterdam, op loopafstand van metro en tram. Er is geen overnachting inbegrepen. 

Begeleiding
Niels-Peter van Doorn

Aanmelden

Zie het tabblad Aanmelden bovenaan de pagina. Klik op het tabblad Aanmelden en het Aanmeldformulier IWKK verschijnt. Dit formulier vult u stapsgewijs in en eindigt met het accorderen van onze annuleringsregeling.

signup
bottom of page