top of page

Consulting partners in Nederland

Niels-Peter-van-Doorn-300x300.png

Niels-Peter van Doorn

The development of your organization is a process that requires an architect and a director – two roles I bring to the table. Adding an experienced international perspective, I will help your executives improve their understanding of themselves, each other and their organization. The three topics are strongly correlated. Based on this understanding we will lay a solid foundation of values, develop a long-term strategic perspective and pragmatically plan how you can get from A to B.

I enjoy working in Dutch, English, French, German, Italian, Papiamentu and Spanish.

I have worked in recent years with executives based in Belgium, the Czech Republic, France, Germany, Israel, Italy, The Netherlands, Russia, Switzerland and the United Kingdom.

Zie verder de eigen website van Niels.

Albert Heemeijer.jpg

Albert Heemeijer

Core Quality Education ontwikkelt onderwijstoepassingen voor het Kernkwaliteiten- en kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman. Het werken met Kernkwaliteiten in het onderwijs kan:

  • pesten voorkomen, dan wel stoppen

  • een omgeving creëren waarbij het benoemen en ontwikkelen van positieve kwaliteiten vanzelfsprekend is

  • duurzame relaties voortbrengen, motivatie en leerprestaties verhogen

  • helpen om bewustere en betere keuzes te maken voor vervolgopleidingen en beroep

  • het begrip en de samenwerking tussen collega’s, leerlingen en ouders verbeteren.

Consulting partners internationaal

Het aantal consulting partners in het buitenland groeit gestaag en daarmee dringt het kernkwadrant steeds meer door in allerlei landen. Dit is mede het gevolg van het feit dat er steeds meer boeken, spellen en andere materialen in andere talen verschijnen. Wat daar ook aan bedraagt is de verspreiding van de meertalige iPhone en Android app Core Quality, die downloads tot gevolg hebben in landen als Chili, Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en China, en natuurlijk vrijwel alle Europese landen.

Onze partners bieden programma’s aan in de taal van het land. Naast het feit dat onze consulting partners de Integrale aanpak van Core Quality International in hun adviespraktijk aanbieden, verzorgen zij ook exclusief het Certificeringstraject voor Professionals die het Kernkwadrant® in hun commerciële activiteiten willen gebruiken. Op deze pagina vind je data waarop in de verschillende landen certificeringsprogramma’s worden aangeboden in het Engels.

We hebben anno 2021 partners in Zweden, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Rusland, Frankrijk en Roemenië. We zijn erg blij met onze consulting partners; op deze pagina worden zij aan u voorgesteld.


Nieuwe Consulting Partners zijn van harte welkom.

Pontus-Holmgren-248x300.png

Det har stundtals varit svårt att få tag på litteratur om kärnkvadranterna på engelska. På svenska har det inte funnits någonting. Det är därför med glädje vi är med och ger ut denna skrift i Sverige på svenska.

År 2004 ck vi för första gången höra talas om ”The Core Quadrants”. En Dansk kollega hade med sig modellen in i ett ledarutvecklingsprogram och den blev snabbt en succé när den integrerades in i en kvalitativ 360-process för självkännedom som kom att kallas My Mirrored Image. Metoden går ut på att i en handledningsgrupp låta deltagarna intervjua intressenter om varandra, åt varandra. Efter återkoppling av intervjuresul- taten används sedan kvadranternas för att skapa systematik och mening av den kvalitativa feedbacken. Kärnkvadranterna används på detta sätt bl.a. på era ledarprogram på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vid det här laget har vi använt modellen på många sätt i både individ-, grupp- och organisationssammanhang. Vi har använt den i ledarcoachning, i ledningsgruppsutveckling, till och med i organisationsutvecklingssammanhang.

Det är era saker som gör modellen attraktiv ur vårt per- spektiv. Den bygger på en grundsyn vi gillar – att ha fokus på sina styrkor det som fungerar bra och att våra svagheter nästan alltid bottnar i ett överanvändande av våra styrkor. Den hjälper oss att acceptera oss själva som vi är och samtala om detta med andra. Kärnkvadranterna är dessutom en polaritetsmodell som synliggör vikten av balans mellan mina kvaliteter eller egenska- per. Jag behöver inte förminska mig själv utan istället utveckla min utmaning för att bli mer av det jag redan är.

Vi lever i en tid där vi står inför unikt stora utmaningar som kräver verkligt ledarskap och samverkan över gränser. Vi brin- ner för samverkan och för att sprida samverkanskompetens. På många sätt är Kärnkvadranterna en hjälp för oss i det arbetet. Dels för att samverkan kräver självkännedom och kvadranterna är ett fantastiskt hjälpmedel för det, men också för att model- len i sig är något att samverka kring. Mycket samskapande har skett kring modellen i Sverige och ett stort nätverk av konsulter, coacher och ledare använder den idag.

Om du vill veta mer om hur vi använder modellen, ladda ner en mall eller en handout eller kanske veta vilka vi känner till i Sverige som har kunskap om och använder Kärnkvadranterna är du välkommen till vår hemsida. Vi hoppas att denna skrift leder till lite mer självinsikt och samskapande i världen, det behövs!

Pontus, Johan och Jesper

Morten-Gantzhorn-450x319.png

Denmark (KAR+CO)

CoreQuadrant® konceptet eller Kernekvadranten på dansk.

Vi er konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til- og understøtte udvikling. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuadrant® konceptet eller Kernekvadranten på dansk. Et koncept, en tankegang og et meget konkret værktøj, som vi første gang stiftede bekendtskab med i 2010. Efterfølgende har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med konceptet, hvilket kun har skærpet interessen for at komme endnu tættere på.

CoreQuadrant® konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling. Vi har siden certificeringen anvendt Kernekvadranten som en integreret del af vores arbejde – med stor succes!

Vi har siden 2012 udbygget relationen og samarbejdet med Daniel Ofman. Det har resulteret i indgåelsen af en partnerskabsaftale med Daniel Ofman, der giver os eksklusivretten til at uddanne og certificere kommende trænere i Danmark.

Via en certificering får du et dybdegående indblik i Kernekvadranten®, der gør dig i stand til at bringe konceptet i spil. Dette kan gøre sig gældende i din daglige ledelse, når du designer og gennemfører udviklingsforløb og/eller agerer i rollen som leder/coach/sparringspartner. Udover indblik i selve konceptet/værktøjet vil deltagelse på certificeringsforløbet med sikkerhed give dig nye personlige indsigter og ny inspiration til virkemidler og metoder, der bidrager til forankring af læring og succesfuld implementering af dine udviklingstiltag.

Du får 3 dages inspirerende undervisning/træning i selskab med Daniel Ofman (Core Quality International) og Morten Gantzhorn (KAR+CO), som begge er erfarne instruktører. På certificeringsdagene vil du som deltager møde andre ledere og HR-professionelle. Det vil vi naturligvis udnytte og forløbet er derfor designet, så der bliver rig mulighed for at dele erfaringer og blive inspireret undervejs.

Morten Gantzhorn

Laila-Stange-450x263.png

Norway (Laila Stange)

Det kan noen ganger være vanskelig å få tak i litteratur om Kjernekvadranten på engelsk.

 

På norsk fins bare denne lille boken, som vi i samarbeid med Daniel Ofman presenterte i første utgave i 2013. Vi ble kjent med Kjernekvadranten for første gang i 2005. På det tidspunktet var modellen best kjent i Norge som Talent-Overslag, og den ble mye brukt i leder- og teamutvikling, coaching og i ulike sammenhenger der økt selvinnsikt er avgjørende for videre personlig og organisasjonmessig utvikling.


Selv har vi benyttet modellen i lederutvikling og coaching, i styreevalueringer og i
kulturutviklings-prosjekter, i små og store virksomheter, i individuell coaching og i storeprogrammer. Den benyttes også mye i utdanningssammenheng i etter- og videreutdanning innen coaching, ledelse og organisasjonsfag.

Det er flere årsaker til at modellen er attraktiv ut fra vårt perspektiv. Den tar utgangspunkt på våre styrker ( kjernekvaliteter) – på det som fungerer godt – og viser at våre svakheter (fallgruver) nesten alltid handler om et overforbruk av våre styrker. Den hjelper oss til å akseptere oss selv som vi er, og til å hjelpe oss til å kunne dele med andre om våre svakheter og utfordringer.

 

Kjernekvadranten er pedagogisk og lett fattbar – den er en polaritets-modell som synliggjør betydningen av balanse mellom mine kvaliteter eller egenskaper. Jeg behøver ikke å redusere meg selv, men heller ta fatt i mine utfordringer for å bli mer av det jeg allerede er.


Lederskap i dag fordrer at ledere har god selvinnsikt, er tydelige og kan inspirere til samarbeid på tvers. Kjernekvadranten egner seg svært godt for å utvikle økt selvinnsikt i en relasjon, en gruppe eller et system, gjennom å gi et verktøy for samtale om ”oss”.


Vi har begge sertifiserte trenere i Kjernekvadranten, og er lisensiert av Daniel Ofman til å utdanne trenere i Norge. Det gjennomføres et sertifiseringskurs årlig i Norge. Ta gjerne kontakt for å bestille bøker, få vite mer om hvordan modellen kan brukes, få bistand til gjennomføring av workshops om Kjernekvadranten eller ønsker informasjon om sertifiseringsmuligheter i Norge eller i utlandet.

Laila Stange

John-Bax-251x300.png

TRYACT International (România) este o companie orientată pe dezvoltarea resurselor umane în organizații, companii și instituții din România. Noi oferim consultanță, coaching și training oameni- lor la nivel de organizație, departament sau echipă, ca și la nivel individual.

Ceea ce ne propunem este să sprijinim oamenii în a acționa și a se comporta în așa fel încât să aibe succes în rolul lor. Iar făcând acest lucru noi credem că:

  • Oamenii sunt una din cele mai importante resurse ale organizației

  • Oamenii au o dorință profundă de a se dezvolta

  • Oamenii au mai mult potențial decât este vizibil

  • Oamenii au toate resursele necesare pentru a descoperi, dezvolta și folosi propriile resurse

  • Oamenii performează cel mai bine atunci când motivația interioară și potențialul se potrivesc cu obiectivele organizației.

Noi folosim Calitățile centrale și Core Quadrant (Daniel Ofman) ca filosofie de bază, metodă și instrument de lucru în spri- jinul oamenilor de a descoperi și valoriza potențialul lor. Suntem entuziasmați de abordarea pozitivă și încurajatoare, de logica și ușurința abordării conceptuale. Și, nu în ultimul rând, de faptul că metoda Core Quadrant poate fi folosită atât la nivel individual, cât și la nivel de echipă.

Dacă doriți informații suplimentare și actualizate despre Cali- tățile centrale și Core Quadrant, și despre trainingurile pe care le organizăm pentru nivelul de Core Quality Practitioner și Core Quality Trainer, vă invităm să vizitați site-ul nostru

www.tryactinternational.eu; sau pagina de Facebook www.facebook.com/TryactInternational

John Bax, Anca Petrescu

Richard-Dobes-235x300.png

Czech (Krauthammer)

Moje setkání s metodou Core Quadrants začalo v roce 2010. V té době jsem měl za sebou patnáct let v oblasti rozvoje lidského potenciálu a hledal jsem další inspirace. Při tréninku a koučinku to funguje jako v jakékoliv jiné činnosti. Za první roky se člověk naučí jednoduché přístupy, a pokud se mu osvědčí, má tendenci je používat jako řešení pro všechny problémy.


Po určité době jsem ale zjistil, že rozvoj lidí a řešení jejich výzev někdy potřebuje velmi komplexní a systémový pohled. Ten mi nabízela řada přístupů a nástrojů, jejichž použití mi však přišlo velmi zdlouhavé a v konečném důsledku neefektivní. Jak ale říká jedno přísloví: „Pokud je učeň připraven, mistr se objeví.“. V této chvíli jsem se setkal s metodou Core Quadrants!

Její jednoduchý vhled do komplexních a paradoxních problémů lidí je geniální. Za tři roky jsem metodu Core Quadrants uplatnil při práci se stovkami lidí a stále jsem objevoval její další možnosti. Proto jsem se rozhodl vyhledat jejího autora a dozvědět se vše o jejím potenciálu. K tomu došlo v roce 2014, během třídenního certifikačního tréninku na usedlosti Daniela Ofmana v Les Piglais v podhůří Pyrenejí. Tam jsem poznal Daniela jako skvělého člověka, který mi umožnil pochopit téměř nekonečné možnosti uplatnění Core Quadrants v pracovním i osobním životě a také mi pomohl pracovat s touto metodou tak, aby přinášela lidem, se kterými spolupracuji na jejich rozvoji, co největší užitek.

V současné době používám metodu Core Quadrants již sedm let a jsem přesvědčen, že může přinést skvělou, a často opravdu překvapivou inspiraci všem, kdo pracují v oblasti rozvoje lidského potenciálu. Proto jsme se společně s Danielem Ofmanem rozhodli zpřístupnit klíčové myšlenky metody Core Quadrants v české verzi této publikace, aby její potenciál mohli využít manažeři, koučové, trenéři, HR specialisté i všichni ostatní, kdo řeší komplexní a často paradoxní výzvy rozvoje lidí v dnešním světě. Přeji vám, abyste si z ní odnesli tolik inspirací jako já. Věřím, že přispějí k vašemu úspěšnějšímu a spokojenějšímu životu.

Richard Dobeš

Schermafbeelding 2022-01-30 om 14.26.36.png

Hungary (Krauthammer)

Daniel Ofman a Core Qualities  rendszer kidolgozója könyve első 1992- es megjelenése és a Core Quadrant® rendszer kidolgozása óta először tart akkreditációs tréninget Magyarországon partnerünk a Human Digital Group szervezésében.

A rendszer széles körben ismert tanácsadók, HR-esek, trénerek és coachok körében. Jelen képzés kereskedelmi felhasználásra  is jogosultságot ad, mert a Core Qaudrant az erős önismereti összetevő mellett kiválóan alkalmas csapatokban történő együttműködés erősítésére. Mindenki rendelkezik un. „alap erősségekkel”,  amelyeknek ismerete növeli magabiztosságunkat és amelyekre építve tudjuk a legjobb teljesítményt elérni. Ezek az erősségek azonban stressz hatására könnyen válhatnak irritálóvá. Például lehet a „szenvedély” erősségem, de ha túlzásba viszem válhatok „lehengerlő”-vé, ez lesz a „csapdám”. Fontos meghatározni azt a pozitív tulajdonságot (például „higgadtság”), amely kiegészítője lehet az erősségemnek (erőforrás), amely nagyon gyakran azonban kihívásként jelenik meg, mert olyan erős belső blokk  társul hozzá, amelyet neveltetésünkből (is) hozunk, például a higgadtság számunkra a „passzivitás”, vagy „nemtörődömség” megtestesítője, azaz az allergiánk. Ha megértjük alapvető tulajdonságaink un. Core Quadrant®-jait sokkal világosabbá válik, miért reagálunk más emberek dolgaira, tetteire, szavaira úgy, ahogy most tesszük. Hogyan tudnánk a különbözőségekben rejlő erőt jobban kihasználni, és tolerálni a tőlünk eltérő embereket.

A képzés

A három napos gyakorlatorientált program során a résztvevők saját élményen keresztül tapasztalják meg a rendszer használatát először, Daniel különféle gyakorlatokkal ismerteti meg őket, melyekkel ugyanezt megtehetik kollégáik és/ vagy ügyfeleik, sőt csapatuk esetében is, miközben elsajátítják azt is hogyan mutassák be, hogyan használják ezeket a gyakorlatokat szervezetfejlesztési programokban, projektekben vagy egyéb céges tevékenységeik során.

A képzéssel a résztvevők egyben jogosultságot szereznek a Core Quadrant® módszer alkalmazására és a Core Quality International online alkalmazásainak használatára, valamint könyvet és Core Quadrant játéktáblát is kapnak.

Képzési Díj: € 1.950 + ÁFA
(A képzési anyagokat, és a cateringet az képzési díj tartalmazza)
A képzés nyelve: Angol

A képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kérem keresse Galambos Ágnes-t a 06-30-230-17-36-os telefonszámon, vagy  az agalambos@krauthammer.com e-mail címen!

Agnes Galambos

Maciej Wiśniewski.png

Firma Inspire Leadership, będąc w Polsce partnerem Core Quality International BV - właściciela i twórcy koncepcji Core Quadrant® - organizuje i prowadzi szkolenia w tym zakresie.

Misją działania Inspire Leadership jest pomoc w osiąganiu pełni skuteczności zawodowej i osobistej osób pracujących na stanowiskach zarządczych i kierowniczych. W tym celu uczymy i wspieramy stosowanie najlepszych, sprawdzonych i skutecznych praktyk oraz rozwiązań przywódczych i zarządczych. Naszymi klientami są firmy, członkowie zarządów oraz kadra kierownicza polskich i zagranicznych firm, jak również przedsiębiorcy i firmy rodzinne. Pracujemy z firmami z każdej branży i o każdej wiel- kości, którym zależy na jak największym wykorzystaniu swojego potencjału dzięki rozwojowi pracowników, budowie zdrowych organizacji opartych na wartościach oraz kulturze skuteczności, wzajemnego wsparcia i ciągłego rozwoju tworzących ją kadr.

Koncepcja Core Quadrant® idealnie wpisuje się w realizowaną przez nas misję, gdyż przy jego pomocy możemy odkryć podsta- wowe cechy całych zespołów i tworzących je osób. Jest to wy- soce skuteczna metoda, która okazała się ogromnym odkryciem i sukcesem w wielu firmach i organizacjach na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że ten międzynarodowy sukces przyczyni się też do podnoszenia skuteczności firm działających w Polsce, zwiększając ich skuteczność jako zespołów oraz wszystkich osób je tworzących.

Koncepcję Core Quadrant® oraz inne narzędzia wykorzystu- jemy podczas pracy w ramach programów indywidualnych, np. coachingu lub mentoringu z członkami kadry zarządzającej lub kierowniczej. Prowadzimy też zajęcia grupowe i zespołowe, np. programy dla zespołów w firmach, warsztaty, sesje strategiczne oraz wykłady i seminaria. Tematyka tych zajęć obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z przywództwem, skutecznym zarządzaniem, pracą zespołową oraz komunikowaniem i porozu-

miewaniem się. Jako eksperci i praktycy biznesu, przywództwa i zarządzania uczestniczymy też w konferencjach i panelach dyskusyjnych. Mamy doświadczenie i praktykę w prowadzeniu zajęć akademickich dla profesjonalistów w ramach studiów po- dyplomowych.

Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy posiadają osobiste, praktyczne, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w polskich i międzynarodowych firmach doradczych, finansowych i technologicznych. Warto z nami pracować przede wszystkim dlatego, że jako doświadczeni profesjonaliści byliśmy tam, gdzie teraz Ty jesteś. Rozumiemy problemy, których doświadczasz jako lider i menedżer. Rozumie- my Twoje wyzwania oraz rozczarowania i wiemy, jak pomóc Ci odnaleźć się w tej sytuacji, wykorzystać ją oraz rozwijać siebie, firmę i zespół. Wiemy, o czym mówimy. Jesteśmy menedżerami z doświadczeniem i osiągnięciami oraz dysponujemy sprawdzony- mi narzędziami, z których możesz od razu skorzystać. Mamy prak- tyczne, wieloletnie doświadczenie biznesowe. Współtworzyliśmy i kierowaliśmy dużymi, średnimi i małymi firmami w Polsce i za granicą. Wszystkie aspekty usług, które oferujemy, stosowaliśmy w naszej praktyce zawodowej na stanowiskach menedżerskich. Wiemy, jak współpracować w środowiskach wielokulturowych.

Prowadzimy zajęcia w języku polskim i angielskim. Więcej informacji znajduje się na stronach:

www.kwadrant-ofmana.pl

www.inspire-leadership.pl

www.maciej-wisniewski.com

 

Maciej Wiśniewski

Założyciel i Prezes Inspire Leadership

bottom of page