top of page

Dit is het bekende en baanbrekende boek waarvan er inmiddels 125.000 verkocht zijn. In onze webshop ook verkrijgbaar in het Duits, Italiaan en Russisch. 

 

Onlangs verscheen de volgende recensie: 

Daniel Ofman heeft in 2004 afscheid genomen van ‘zijn’ bureau voor organisatieontwikkeling: Kern Konsult. Hij heeft vervolgens Core Quality www.corequality.nl opgericht, waarmee hij zijn ideeën en producten ook internationaal wil verspreiden. Ofman lijkt onlosmakelijk gekoppeld aan zijn ontdekking van het kernkwadrant, dat tijdens een boswandeling spontaan in hem opkwam. ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ is interessant voor iedereen die verbinding en ontwikkeling zoekt in leven en werk.

 

Samenvatting 

Het boek bestaat uit drie delen (exclusief inhoudsopgave, ten geleide, voorwoord bij de zesde druk, voorwoord bij de nieuwe editie, introductie, reflectieverslag, nawoord, bijlagen en noten…). Het eerste deel gaat over ‘de creërende mens’. Hierin wordt het kernkwadrant besproken: van kernkwaliteit naar valkuil, via uitdaging naar allergie om weer terug te keren bij je kernkwaliteit. Wie kent deze trits niet? Minder bekend is dat Ofman in dit deel van het boek ook het proces om wensen te realiseren beschrijft. Dit gebeurt in zes stappen, waarvan je er geen een kunt missen. Hij besteedt vervolgens aandacht aan het omgaan met tegenslagen bij het zetten van de zes stappen. Er is moed voor nodig om keuzes te maken, want wat je in de spiegel ziet, bevalt soms niet, terwijl je er dan juist goed voor moet blijven staan.

 

Het tweede deel van het boek gaat over ‘de creërende organisatie’, waarin de eigen toekomst gezien wordt als een keuze die men zelf moet maken en niet als een gegeven waarmee men moet leren leven. In een van de hoofdstukken gaat Ofman in op de ontwikkelingsstadia die organisaties (kunnen) doormaken. Uitgelegd wordt hoe stilstand van een organisatie of afdeling omgezet kan worden in groei. Bewustwording en verbinding (met bijvoorbeeld collega’s of een project) zijn hierbij kernwoorden. Groei is mogelijk, niet ‘door aan het gras te trekken’, maar door te zorgen voor voldoende lucht en licht.

 

Tot slot behandelt Ofman in essay-vorm, vanuit het perspectief van de creërende organisatie, een aantal thema’s die het derde deel van het boek vormen: projectmatig werken, kwaliteit en creativiteit.

 

Ademloos 

Zelf op zoek naar zingeving en verbinding in leven en werk, liep ik acht jaar geleden (toevallig?) tegen dit boek aan. Ik heb het eerste deel van het boek ademloos gelezen, omdat ik gegrepen werd door het inspirerende en praktijkgerichte karakter. Ik las eindelijk een toegankelijk managementboek waarbij de praktijk niet ondergeschikt gemaakt wordt aan de theorie en aan ingewikkelde schema’s. Een boek met een ziel, omdat Ofman rake dingen schrijft over bezieling in mensen en organisaties. Hij schuwt daarbij niet om zich kwetsbaar op te stellen (zie ook het boek Kernachtig). Het begrip ‘liefde’ in organisaties geeft hij inhoud zonder dat het klef of zweverig wordt; een prestatie.

 

Onlangs heb ik het vernieuwde boek opnieuw gelezen, nu van achter naar voor. De grootste verandering is de ‘ontdekking’ van de klant in de schema’s van Ofman. De auteur laat zich niet dicteren door klanten, maar wil wel door hen gevoed worden; een realistische aanvulling.

 

Het boek had wat mij betreft kunnen stoppen vóór het nawoord van Jaap Voigt, want daar wordt het zweverig. In plaats daarvan kan in een volgende druk het hoofdstuk ‘Competentiemanagement Opnieuw Bekeken’ worden opgenomen, waarin Ofman terecht de handschoen opneemt tegen het blind inzetten van het ontwikkelen van competenties. Zie hiervoor zijn website www.corequality.nl afdeling downloads.

Ik vind ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ zeer toegankelijk en toepasbaar. Daarom raad ik iedereen aan het boek, althans de kern ervan, in zijn geheel te lezen.

 

Rating: 5 van de 5 sterren

(NL) Bezieling en Kwaliteit in Organisaties

€25.99Price
VAT Included

GEWICHT

600 g

AFMETINGEN

16.5 × 21.5 × 2 cm

ISBN

9789021566917
bottom of page